Podporujeme akci "Sociální automobil" agentury KOMPAKT.

2010 Sociální automobil pro Domov pro osoby se zdravotním postižením PRAMEN v Mnichově

2012 Sociální automobil pro Dětský domov v Plané u Mar.Lázní